Avy97

Autonvalmistajien yhdistys Avy97 on aktiivinen yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa autonsisustajien ja korinrakentajien toimintaedellytyksiä asiakkaan parhaaksi. Jäsenyritysten päätuotteita ovat tila- ja invataksit sekä muut henkilökuljetusajoneuvot. EU-direktiivien mukaan oli kaikille tuotevalikoimassa oleville autoille haettava tyyppikatsastus vuoden 1997 loppuun mennessä. Avy97:ssä mukana olevien valmistajien tuotteiden yhdenmukaistaminen ja tyyppikatsastusten suorittaminen edellyttivät mittavan tuotekehitys- ja testausprosessin läpiviemisen. Työ on saatu valmiiksi ja samalla kehitettiin Avy97-yhdistyksen jäsenien käyttöön ainutlaatuinen ja helppokäyttöinen suunnitteluohjelma.

Kullakin yhdistyksen jäsenillä on jo entuudestaan yli kymmenen vuoden kokemus ja korkeatasoinen ammattitaito erilaisista autonsisustamisista ja korinmuutosien totteuttamisista.

Avy97-yhdistyksen jäseninä he kykenevät yhteistyössä moninkertaistamaan, syventämään, tietämystään ja edistamään sekä henkilökuljetusajoneuvojen ja -apuvälineiden turvallisuutta ja käyttömukavuutta.


Avy 97 Testeistä kuvia

Mainos

uutinen_img_6737.jpg